การบริการ

การทดสอบความปลอดภัยทางผิวหนังด้วยวิธี Patch Test

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการทดสอบการระคายเคืองบนผิวหนัง

กลุ่มเป้าหมาย

ทดสอบอาสาสมัครผิวสุขภาพดีไม่ต่ำกว่า 50 คน

กระบวนการทดสอบ

ทดสอบภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และประเมินผลด้วยเครื่องมือและภาพที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินผลและสรุปผล

ได้รับการรองรับมาตรฐาน จากประเทศญี่ปุ่น โดยทีมงานมืออาชีพ

“Help our customers provide safe products”

Patch Testing We conduct cosmetic safety evaluation of cosmetic raw materials and products in conformance with guidelines (standard of cosmetic)
to include 24-hour closed obstruction patch tests and open patch tests for safety assessment of cosmetics.

tha