พันธกิจ

“เพื่อช่วยบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัทผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภคก่อนออกสู่ตลาดทั้งในแถบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความปลอดภัย

เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงมีความสำคัญมากกว่า ประสิทธิภาพ

View

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป

แม้ว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่นำมาผลิตจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วก็ตาม

View

เป็นการปกป้องของบริษัทผู้ผลิต

เมื่ิอผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนั้นปลอดภัย ไม่ใช่เพียงปกป้องผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการปกป้องบริษัทของผู้ผลิตอีกด้วย

View

แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย

มีจุดเริ่มต้นมาจากในยุโรป และได้มีการแพร่ขยายไปยังทุกที่ทั่วโลก

View

Patch test

การทดสอบความปลอดภัยทางผิวหนังด้วยวิธี Patch test เป็นวิธีที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพื่อจะใช้ยืนยันความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ก่อนการวางตลาด

View

Hypoallergenic Test (RIPT)

คือ การทดสอบเพื่อประเมินการแพ้ของผิวหนัง สำหรับผิวแพ้ง่าย สำหรับเครื่องสำอางที่ต้องการระบุว่าใช้ "สำหรับผิวแพ้ง่ายม Hypoallergenic"

View

Stinging Test

คือ การทดสอบกลุ่มคนที่เป็น Stinger ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเกิดความรู้สึกไม่สบายผิวบริเวณใบหน้าเมื่อใช้เครื่องสำอางบางชนิดอาจจะส่งผลถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนในอนาคต

View

บริษัท ดี อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเป็นส่วนนึ่งในการพัฒนาสังคมดีขึ้น โดยการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้