พันธกิจ

“เพื่อช่วยลูกค้าของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย”

เป็นส่วนร่วมในการปรับปรุงทำให้สังคมดีขึ้น โดยการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในแถบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความปลอดภัย

เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงมีความสำคัญมากกว่า ประสิทธิภาพ

View

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป

แม้ว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่นำมาผลิตจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วก็ตาม

View

เป็นการปกป้องของบริษัทผู้ผลิต

เมื่ิอผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนั้นปลอดภัย ไม่ใช่เพียงปกป้องผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการปกป้องบริษัทของผู้ผลิตอีกด้วย

View

แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย

มีจุดเริ่มต้นมาจากในยุโรป และได้มีการแพร่ขยายไปยังทุกที่ทั่วโลก

View

Patch test

การทดสอบความปลอดภัยทางผิวหนังด้วยวิธี Patch test เป็นวิธีที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพื่อจะใช้ยืนยันความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ก่อนการวางตลาด

View

ค่าความระคายเคือง

การทดความปลอดภัยทางผิวหนังด้วยวิธี Patch test จะวิเคราะห์ผลด้วยการประเมินคะแนนจากความระคายเคืองที่เกิดขึ้น

View

อาสาสมัคร

เราใช้ผุ้มีผิวสุขภาพดีในการทดสอบไม่ต่ำกว่า 20 คน เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แม่นยำที่สุดตาม มาตรฐาน

View

บริษัท ดี อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเป็นส่วนนึ่งในการพัฒนาสังคมดีขึ้น โดยการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้