ติดต่อเรา

บริษัท ดี อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเป็นส่วนนึ่งในการพัฒนาสังคมดีขึ้น

โดยการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในแถบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • 19 ซอย สุขุมวิท 70 ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
  • 02-3290980
  • info@drcthailand.com