ติดต่อเรา

บริษัท ดี อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเป็นส่วนนึ่งในการพัฒนาสังคมดีขึ้น

โดยการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในแถบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • สถานที่ทำการทดสอบ : 19 ซอย สุขุมวิท 70 ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

    สำนักงาน : 6 ถนนสุขาภิบาล2 ซอย 11 แยก 2-3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
  • +66 2036 9889, +66 63 807 9598
  • info@drcthailand.com, sale@drcthailand.com