การบริการ

การทดสอบความปลอดภัยทางผิวหนังด้วยวิธี Patch Test

การประเมินความปลอดภัยของส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานการทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังตามมาตรฐานเครื่องสำอาง
ซึ่งประกอบไปด้วย 2 วิธี ได้แก่ 1.วิธี 24-hour closed obstruction patch tests และ 2. open patch tests

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการทดสอบการระคายเคืองบนผิวหนัง

กลุ่มเป้าหมาย

ทดสอบอาสาสมัครผิวสุขภาพดีไม่ต่ำกว่า 50 คน

กระบวนการทดสอบ

ทดสอบภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และประเมินผลด้วยเครื่องมือและภาพที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินผลและสรุปผล

ได้รับการรองรับมาตรฐาน จากประเทศญี่ปุ่น โดยทีมงานมืออาชีพ

ระบบคุณภาพ

มาตรฐานเครื่องสำอาง :: ISO 9001:2015

มาตรฐานเครื่องสำอาง

เป็นมาตรฐานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณ์ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ปฏิบัติตาม guideline ISO 9001:2015

เป็นระบบมาตรฐานขององค์ที่ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการทำงาน และระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับ จะเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ และถูกต้องตามกฏหมาย

“Help our customers provide safe products”

Patch Testing We conduct cosmetic safety evaluation of cosmetic raw materials and products in conformance with guidelines (standard of cosmetic)
to include 24-hour closed obstruction patch tests and open patch tests for safety assessment of cosmetics.