สัญลักษณ์ที่ควรมีบนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Dermatologically Tested

สัญลักษณ์ Dermatologically Tested คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังหรือภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนัง เพื่อประเมินความปลอดภัยและความเหมาะสมต่อผิว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย

กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นได้รับการทดสอบกับบุคคลอาสาสมัครภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โดยมุ่งเน้นประเมิน 2 ด้านหลักๆ คือ

  1. การระคายเคือง (Irritation): ทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองบนผิวหนัง เช่น แดง คัน แสบ หรือไหม้อย่างไร
  2. การแพ้ (Allergy): ทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ผิวหนังอักเสบ หรืออาการแพ้รุนแรงอื่นๆ อย่างไร

การทดสอบมักใช้วิธี Patch Test โดยทาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหนังบริเวณหลังของอาสาสมัครเป็นระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง  จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินผล โดยหากไม่พบอาการผิดปกติใดๆ บนผิวหนังของอาสาสมัครจำนวนมาก แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น “ผ่านการทดสอบการระคายเคือง” และมีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาบนผิวหนังน้อย

ดังนั้น “Dermatologically Tested” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง ภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนัง ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์นี้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม การทดสอบ “Dermatologically Tested” ไม่ได้รับประกัน 100% ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองทางผิวหนังกับทุกคน เนื่องจากแต่ละคนมีสภาพผิวและความแพ้ง่ายแตกต่างกัน ควรศึกษาดูส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เสมอ หากมีส่วนผสมที่คุณเคยแพ้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น หากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการแพ้ ไม่ว่าจะผ่านการทดสอบ “Dermatologically Tested” หรือไม่ ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ผิวหนังทันที

นอกจากจะสามารถใช้สัญลักษณ์ “Dermatologically Tested” ในฉลากสินค้า รวมไปถึงแสดงคำในลักษณะดังนี้ เช่น Clinically Tested*, Irritation Tested, Safety Tested, Non Sensitizing, Non Irritation, Test Under Dermatological Control เป็นต้น

หมายเหตุ* Clinically Tested ควรระบุเพิ่มบอกวิธีการทดสอบ

Scroll to Top