เกี่ยวกับเรา

Company Description

บริษัท ดี อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2561 เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ดี อาร์ ซี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มายาวนานกว่า 20 ปี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนออกสู่ตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

Mission

 “เพื่อช่วยลูกค้าของเรา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัย” เป็นส่วนร่วมในการปรับปรุง ทำให้สังคมดีขึ้น โดยการประเมินความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในแถบภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Quality system

มาตรฐานเครื่องสำอาง

เป็นมาตรฐานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

“On process to verify ISO 9001:2015”

 เป็นระบบมาตรฐานขององค์กร ที่ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการทำงาน และระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับ จะเป็นสิ่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และถูกต้องตามกฎหมาย

Scroll to Top